APLIKACJE               

Ze względu na wysoki poziom elastyczność, KISSsys może być wykorzystywane na różne sposoby:

Projektowanie i rozwój
Dzięki zarządzaniu parametrami systemu, KISSsys zwiększa bezpieczeństwo w doborze i przeglądzie obliczeń, ponieważ poprawione parametry zewnętrzne wpływają na obliczenia elementów maszyn. Ze względu na możliwość wykorzystania wariantów, wszystkie alternatywy mogą być rozważane równolegle i w ten sposób może być opracowywany optymalny wariant.

KISSsys ostrzega, jeżeli docelowa odporność jest poniżej założonych wartości, jeżeli w projekcie występują problemy przestrzenne, jeżeli całkowita sprawność jest poniżej progukrytycznego, a to z kolei zwiększa możliwość doboru wielkości poprzez ukierunkowanie celu.

Wewnętrzne aplikacje

W większości firm pracuje jeden lub kilku ekspertów zajmujących się problemami obliczeniowymi. Jeżeli ci eksperci umożliwią przepływ ich wiedzy do specjalnego zastosowania KISSsys, to pozostali pracownicy będą mogli korzystać z tej wiedzy eksperckiej, a tym samym odciążyć wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Katalog obliczeń

Jeżeli zostanie utworzony katalog z danymi charakterystyki dla serii, a następnie, przy pomocy KISSsys, zostaną przedstawione warianty, prace mogą być znacznie przyspieszone i zaprojektowane bardziej niezawodnie.

Marketing

Produkty z dokładnymi specyfikacjami technicznymi często wymagają od personelu sprzedaży wykonywania podstawowych obliczeń na miejscu u klienta, które mogą ułatwić wstępną decyzję. Specjalny wariant KISSsys pozwala osobie sprzedającej na wykonanie na laptopie przykładowych modeli obliczeniowych elementów. Zatem, osoba sprzedająca może zorganizować swoją prezentację u klienta na solidnej podstawie, a nawet znaleźć optymalne technicznie i ekonomicznie rozwiązania wspólnie z klientem.

OK