DRĄŻKI SKRĘTNE               

Obliczenia drążków skrętnych o przekroju okrągłym zgodnie z DIN 2091. Zawierają określenie wielkości (poprzez określenie momentu sprężyny i wymiarów instalacyjnych) i przegląd obliczeń drążka skrętnego. Istotne wartości charakterystyczne zgodnie z DIN 17221. Główne wymiary zgodnie Z DIN 2091. Przedstawienie charakterystyki drążka.

OK