KOŁA HYPOIDALNE               

Geometria, technologiczność, i obliczenia wytrzymałościowe kół stożkowych hypoidalnych (koła stożkowe z przesuniętą osią) zgodnie z procesem Klingelnberg.

Zgodnie z normą zakładową Klingelnberg KN3029 (Geometria i Produkcja) i KN3030 (obliczenia wytrzymałościowe) obliczenia kompletne są wykonywane dla kół o o epicykloidalnej linii zęba:

  • Typy maszyn FK41B, AMK400, AMK635, AMK855, AMK1602 z wszystkimi odpowiednimi nożami, średnicami głowic i liczbę startów.
  • Odległość osi, korekcje kąta, kąt kontaktu dla strony ciągnącej i strony pchającej może być wybrany zgodnie z życzeniem
  • Cała geometria z obliczeniami pochylenia zębów, szerokości zębów, odległości maszyny, modułów (wewnętrznego, środkowego, zewnętrznego), sprawdzenie naddatku, przestrzeń podcięcia, obliczenia szerokości szczeliny, sprawdzenie odwrotnego cięcia, sprawdzenie i obliczenia wymaganej redukcji wierzchołka na średnicy wewnętrznej, kontakt poprzeczny i współczynnik nakładania, współczynnik formy zęba, współczynnik korekcji naprężenia, dla strony ciągnącej i strony pchającej
  • Obliczenia wszystkich wymiarów zębów
  • Obliczenia pittingu, podstawy zęba i margines bezpieczeństwa na zatarcie (zgodnie z integralnych kryteriami temperatury) z wszystkimi zmianami normy fabrycznej KN 3030

Określenie wielkości:

  • Określenie podstawowych parametrów przy zastosowaniu obliczeń szacunkowych (na podstawie danych mocy oraz wskaźnika docelowego) z możliwością wpływania liczby zębów zębnika, modułu, średnicy podziałowej (kół) i szerokość zazębienia.
  • Zalecenia dla odpowiedniego kąta kontaktu na stronie ciągnącej i stronie pchającej
  • Określenie minimalnej wielkości współczynnika korekcji koniecznej dla uniknięcia podcięcia
OK