KOŁA ŚLIMAKOWE               
  • Obliczenia geometrii, sprawności, obliczenia termiczne, wytrzymałość na pitting, wytrzymałość na ścieranie, wytrzymałość na złamanie zęba, odporność na odkształcenie dla pary kół zębatych ślimak - ślimacznica. Obliczenia zachowania się podczas rozruchu. Procedura obliczeniowa zgodna z normą DIN 3996. Są również dostarczane różne materiały przekładni ślimakowej jako plik danych dodatkowych. Formy boku zęba: ZA, ZE, ZH, ZI, ZK, ZN, ZC.
  • Obliczenia geometrii ślimaka, zgodnie z normą DIN 3975, grubości zębów i wymiary powiązane (szerokość zębów, wymiary wałeczka i wymiary kulki przekładni ślimakowej) zgodnie z normą DIN 3960. Tolerancje produkcyjne, zgodnie z normą DIN 3974-1 I 3974-2 (1995).
  • Dobór szerokości zębów, odległość osi, kąt pochylenia itp.
  • Obliczenia wytrzymałościowe zgodnie z projektem normy DIN 3996 (wersja 1998):
    Sprawność, obliczenia termiczne, odporność na pitting, odporność na ścieranie, odporność na złamania i odkształcenia. Są podane dane dla różnych materiałów ślimaków, obliczenia nadają się również do tworzyw sztucznych.
  • Jest także obliczany moment rozruchowy pod obciążeniem, który może być bardzo ważny przy doborze napędów

Wymiary odniesienia dla ślimaków i ślimacznic

Dla ślimaków z formą boku zęba ZA, ZI (lub ZE), ZK, ZN, wymiary odniesienia są obliczane z uwzględnieniem tolerancji grubości zębów: Wymiar trzech-zwojów, grubość zęba dla ślimaka, wymiar kulki dla ślimacznicy i odległość osi pary przekładni ślimakowej bez luzu międzyzębnego.

Obliczenia ślimaka z doborem wielkości poprzez moduł normalny (moduł narzędzia określa wielkość ślimaka)

Geometrię pary przekładni ślimakowej zwykle oblicza się za pomocą modułu osiowego. Dla tej opcji dobór może być opcjonalnie wykonany dla modułu normalnego (moduł narzędzia). Na geometrię mają szczególny wpływ średnica wierzchołkowa oraz średnica podstawy, a także współczynnik korekcji.

OK