KOŁA STOŻKOWE               

Obliczenia geometrii kół stożkowych o zębach prostych, śrubowych i spiralnych. Geometria i standardowe wymiary zgodnie z DIN 3971. Obliczenia zawierają tylko geometrię kół stożkowych, jeżeli jest ona niezależna od typu koła zębatego. Są włączone obliczenia wymiarów kątowych kół zębatych stożkowych: Obliczane są wszystkich niezbędne wymiary dla utworzenia rysunku koła stożkowego (średnice wierzchołkowe i średnice podstawy dla zewnętrznego i wewnętrznego stożka) oraz wymiary grubości zęba na średnicy wierzchołkowej i podstawy stożka dla wszystkich typów kół zębatych stożkowych (w tym Klingelnberg i Gleason). Koła zębate stożkowe są wyświetlane również w formie graficznej.

Dodatkowo są obliczane: średnica zewnętrzna, środkowa i wewnętrzna wierzchołka oraz średnica odniesienia dla cięcia prostego, cięcia skośnego, Gleason i przekładni zębatych stożkowych Klingelnberg.