KOŁA TALERZOWE               

Geometria kół zębatych talerzowych współpracujących z zębnikami walcowymi. Prezentacja jest możliwa w 2D jednocześnie z wewnętrzną, centralna i zewnętrzną formą zęba. Sprawdzenie w formie graficznej w prezentacji 2D, czy nie występuje podcięcie czy też zaostrzenia zębów, luz wierzchołkowy jak również mogą być wyspecyfikowane zaostrzone zęby. Istnieje możliwość prezentacji w 3D z możliwością eksportu (opcja K05g). Kształt zęba może być obliczony poprzez symulację produkcji z nożem w kształcie zębnika.

Obliczenia wytrzymałościowe różnymi metodami (tak samo jak dla kół cylindrycznych obliczenia ISO 6336, lub podobne dla kół stożkowych obliczenia ISO 10300). Obliczenia linii kontaktu i hipotetycznego kąta spirali otrzymane z równoważnej wartości koła walcowego. Wyznaczanie prędkości poślizgu i odporności na zatarcie wzdłuż szerokości zębów.

OK