KOŁKI I ŚRUBY               

Połączenia śrubowe / połączenia kołkowe są klasyfikowane w czterech typach obliczeń w zależności od przypadku zastosowania:

  • Kołki poprzeczne obciążone momentem
  • Kołki wzdłużne obciążone momentem
  • Kołki ustalające obciążone siłą rozciągającą
  • Połączenie śrubowe obciążone poprzecznie

Naprężenia śrub, wałów i piast (lub elementów) z określeniem wytrzymałości są obliczane zgodnie z klasyczną literaturą (G. Niemann, Maschinenelemente, tom I, 3-a edycja 2001)

OK