ŁAŃCUCHY / PASY               

KISSsoft, niezależnie od producenta, oferuje obliczanie pasów klinowych i pasów zębatych. Należy zauważyć tu, że ze względu na brak dostępnych standardów, są stosowane wytyczne do obliczeń producenta. Oba moduły obliczeniowe oferują pomocne funkcje konfiguracyjne długości pasa, odległości osi, niezbędnej szerokości lub liczyy pasów, itp.

W obliczeniach łańcucha, geometria łańcucha jest oparta na ISO 606, podstawą obliczeń jest DIN ISO 10823. KISSsoft może wydawać zalecenia dla doboru typu łańcucha, ilości ogniw i odległości osi.