NACISKI HERTZA               

Obliczenia obciążenia dwóch ciał. Maksymalne obciążenie (obciążenie Hertza), z uwzględnieniem kształtu obu ciał (kula, walec, elipsoida, płaszczyzna; wypukła i wklęsła) oblicza się przy użyciu równania Hertza. Wzory obliczeniowe zostały zaczerpnięte z Niemann tom I, wydanie 3, 2001.

OK