OBLICZENIA TOLERANCJI               

Obliczenia całkowitego naddatku wymiarów łańcuchów wprowadzonych elementów. Tolerancje mogą albo być zdefiniowane, jako tolerancje ogólne (DIN ISO 2768, DIN 7168), z polem wejściowym tolerancji zgodnie z ISO lub z wartości własnych. Całkowite pole tolerancji jest obliczane z rozkładu prostokątnego (arytmetycznie) i z pierwiastka kwadratowego kwadratów tolerancji (rozkład normalny).

OK