OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE               

Wszystkie dostępne obliczenia wytrzymałościowe dla stożkowych kół zębatych biorą pod uwagę tylko geometrię zęba w środku szerokości zęba. W związku z tym nie można spodziewać się różnic w ocenie stożkowych kół zębatych, które są produkowane przy zastosowaniu różnych procesów (KLINGELNBERG, Gleason, itp). Podobnie, dla wszystkich obliczeń wytrzymałościowych wprowadzona jest jednolita redukcja obliczeń do konfiguracji odpowiedniego koła zębatego walcowego. Z powodu tych ogólnych ograniczeń, znaczenie obliczeń jest mniejsze niż w przypadku cylindrycznych kół zębatych. Niemniej jednak przydatność jest całkowicie wystarczająca dla wymiarowania makro-parametrów (moduł, kąt pochylenia linii śrubowej, korekcja, itp), a szczególnie dla porównania wariantów.

1 z 2