OPIS TECHNICZNY PRODUKTU               

W "Opis techniczny produktu" oprogramowania określono dokładnego zakresu poszczególnych modułów, które składają się na pakiet oprogramowania.
Nasze cenniki i oferty są tworzone na podstawie tego dokumentu.

KISSsoft

OK