PASY - KLINOWE               

Kompletne obliczenia z określeniem standardowych długości pasów klinowych i standardowych efektywnych średnic. Określenie przenoszonej mocy przez pas z uwzględnieniem prędkości, efektywnej średnicy, przełożenia i długości pasa. Wszystkie dane dla różnych typów pasów są przechowywane w plikach tekstowych i zawierają informacje z katalogów technicznych odpowiednich producentów (np Fenner). Jest również zawarte określenie napięcia pasa z siły próbnej zginającej. Końcowy rysunek i obciążenie osiowe dla utyku na i podczas pracy są obliczane dla optymalnego dopasowanie, jak również do regulacji zgodnie ze specyfikacją katalogu.

Ogólne wymiary pasa (zalecane dane wyjściowe dla paska klinowego odpowiednie dla waszego problemu napędowego). Określenie ilości pasów, obliczenia długości pasa w zależności od odległości środków i na odwrót.

Jako wariant obliczenia mogą być wykonywane z trzecim kołem pasowym (koło pasowe luźne). Dane wejściowe położenia są interaktywnie zdefiniowane na ekranie graficznym. Położenie koła może albo być zewnętrzne lub wewnętrzne. KISSsoft jest również zdolny do przesuwania koła pasowego do położenia, ze znormalizowanej długości pasa, jeżeli jest to wymagane. Zmienione parametry łuku styku pasa są brane pod uwagę w kolejnych obliczeniach.

OK