PASY ZĘBATE               

Kompletne obliczenia z określeniem standardowych długości pasów napędowych z określeniem ilości zębów i długości pasa z uwzględnieniem standardowych ilości zębów. Gdy zostaną wprowadzone wymagane docelowe przełożenie i / lub docelową odległość osi kół, program tworzy optymalne zalecenia. Obliczenia wymaganej szerokości taśmy z uwzględnieniem współczynników korekcyjnych, minimalne liczby zębów i liczbę zębów kontaktowych; wydrukowanie informacji o instalacji (test obciążenia pasa). Dane dla poszczególnych rodzajów pasów są przechowywane w plikach tekstowych i mogą być zmieniane przez użytkownika w razie potrzeby.

Ogólne wymiarowanie pasa (zalecane dane wyjściowe dla pasa zębatego odpowiedniego dla waszego zastosowania), konfiguracja szerokości taśmy; obliczenia ilości zębów pasa w zależności od odległości osi i na odwrót.

Mogą być także obliczone specjalne pasy zębate bez wypustów z wstawkami z linki stalowej o wysokiej wytrzymałości (np AT5). Obliczenia mogą być wykonywane z trzecim kołem pasowym (koło pasowe jałowe).

OK