POŁĄCZENIA WAŁ/PIASTA               

Dla obliczenia połączenia wał-piasta system sprawdza, czy funkcja połączenia, jako taka (dla połączeń siłowych cylindrycznych i stożkowego pasowania wciskowego) oraz, czy występujący wcisk pozostają poniżej wartości dopuszczalnych dla charakterystyki materiału. Dla połączenia wciskowego cylindrycznego są dostępne połączenia wpustowe i połączenie zębate wału wg normy DIN (do połączenia wału zębatego z ograniczeniami), dla wpustów czółenkowych, wałów wielowypustowy i wielokątowych są odniesienia do specjalistycznej literatury.

Wszystkie moduły obliczeń oferują funkcje konfiguracyjne dla istotnych wymiarów geometrycznych z punktu widzenia wytrzymałości i maksymalny przenoszony moment obrotowy.

Weryfikacja wytrzymałości wału nie jest zawarta w tych obliczeniach; W tym celu muszą być stosowane obliczenia wału.

1 z 2