PROGRAMY POMOCNICZE               

KISSsoft korzysta z Salome (http://www.salome-platform.org) i Code_Aster (http://www.code-aster.org) aby wykonań obliczenia MES. Aby KISSsoft mogł korzystać z tych programów, następujące pliki instalacyjne należy pobrać:

Code_Aster_KISSsoft_Installation_Package Download

 

Oprogramowanie zawarte w tych programach zawiera chronione prawem autorskim oprogramowania, które jest na licencji GPL v2. Kopia tej licencji można pobrać tutaj (http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html) więcej szczegółów można znaleźć również na stronach internetowych Salome i Code_Aster podanych powyżej. Możesz uzyskać wydruk z odpowiedniego kodu źródłowego od nas w ciągu trzech lat od naszej ostatniej przesyłki wersji KISSsoft użyciu odpowiedniego oprogramowania, wysyłając przekazem pieniężnym lub czek w wysokości 20 euro do KISSsoft.

Proszę napisać "źródłem i Code_Aster Salome" w linii notatki z płatnością.

Można również znaleźć kopię kodu źródłowego (tak jak pierwotnie pobranych z odpowiednich stron internetowych) tutaj.

SourceFiles.rar Download

 

Ta oferta jest ważna dla każdego.

Należy zauważyć, że Windows wersja Code_Aster wykorzystywane przez KISSsoft jest dostarczony przez firmę pi_meca firme (http://www.pimeca.fr). Kod źródłowy tej wersji Code_Aster jest także, jak opisano powyżej. Odpowiedni binarny, jak pobrać ze strony internetowej pi_meca, jest podana tutaj.

wasterbuild-10.3.3-1-src.zip Download

 

Wszelkie zmiany w wykonywalnych plików wsadowych i skryptów tej wersji są podane w instalacji dostarczonych przez KISSsoft.

OK