PRZEKŁADNIE WALCOWE               

KISSsoft, na podstawie aktualnych norm, umożliwia w prosty i bezpieczny sposób weryfikację wytrzymałości przekładni walcowych. Oferowane są różne metody obliczeń, które można znaleźć w części "Obliczenia wytrzymałościowe".

Obliczenia geometryczne dostarczają wszystkie istotne wymiary i wymiary sprawdzające w oparciu o obowiązujące normy z pełnym uwzględnieniem odpowiednich tolerancji

Projektowanie koncepcyjne dostarcza szereg propozycji docelowych par kół zębatych podczas rozwiązywaniu problemu transmisji, przez naciśniecie jednego przycisku. Z jednej strony, etap ten dostarcza znaczne zakresy modułów, rozstawów osi, szerokości i ilości zębów; z drugiej strony, konkretne rozwiązanie służy, jako punkt wyjścia dla dalszych prac optymalizacyjnych. Optymalizacja z kolei, jest wspomagana przez funkcję projektowania precyzyjnego, która połączona jest całym szeregiem parametrów z potwierdzonych rozwiązań opartych na różnych kryteriach.

Dostępne są inne funkcje projektowe, których celem są takie specyficzne parametry jak profil przesunięcia, tolerancje grubości zębów, pochylenie lub profil odniesienia; następnie te funkcje określają wartość parametru na podstawie odpowiednich kryteriów.

Interfejsy CAD umożliwiają użytkownikowi przedstawienie przekładni w formacie dwuwymiarowym, jako pliku DXF lub IGES lub jako modelu trójwymiarowego STEP lub IGES. Są również dostępne różne poziomy integracji z programami CAD stosowanymi zwykle w inżynierii mechanicznej; ta opcja integracji umożliwia skonstruowanie modelu 3D bezpośrednio w programie CAD.

1 z 2