PRZELICZENIE TWARDOŚCI               

Przeliczenie twardości (HB, HRC, HV, itd.) zgodnie z DIN50150 (10/2000).

Przeliczenie jest ważne dla stali niestopowych, stali wysokostopowych i staliw. Wartości pośrednie tabeli przeliczania zgodnie z DIN są interpolowana z najbliższych wartości.

OK