SPRĘŻYNY NACISKOWE               

Obliczenia cylindrycznej spiralnej sprężyny naciskowej zgodnie z DIN 13906-01. Zawierają określenie wielkości (poprzez określenie momentu sprężyny i wymiary instalacyjne) i przegląd obliczeń sprężyn ściskanych. Baza danych z najważniejszymi materiałami sprężyn. Prezentacja krzywej sprężyny, wykres Goodman dla dynamicznie obciążonych sprężyn. Tolerancja i podstawowe wymiary zgodnie Z DIN 2076, 2077, 2096, 2097, EN 10270-1. Zintegrowana baza danych z geometrią sprężyn zgodnie z DIN 2098 arkusz 1.

OK