WAŁY               

Moduł obliczenia wału umożliwia szczegółową analizę i weryfikację standardowej zgodności wytrzymałości statycznej, wytrzymałości czasowej i wytrzymałości zmęczeniowej wałów i osi. Opierając się na modelu belki, naprężenia i odkształcenia są obliczane na podstawie metody elementów skończonych. Metoda ta umożliwia weryfikację wytrzymałości, umożliwia ustalenie siły reakcji łożysk, itp. Można obliczyć krytyczne prędkości dla obciążeń zginających i skręcających, jak i obciążenia wyboczenia. Można określić odkształcenia boku zęba, szczególnie dla przekładni walcowych, może być wyświetlony rozkład obciążenia na boku zęba, z uwzględnieniem modyfikacji i poprawek kąta spirali.

1 z 2