WYTRZYMAŁOŚĆ PLASTYCZNA Z NAPRĘŻENIAMI LOKALNYMI               

Weryfikacja wytrzymałości statycznej i wytrzymałości zmęczeniowej (ograniczona żywotność lub wytrzymałość na zmęczenie) z obliczonymi lokalnymi naprężeniami sprężystymi, zgodnie z wytycznymi FKM 183 (4 edycja) dla elementów niespawanych.

Program obliczenia dostarcza kompletną, w formie pisemnej weryfikację wytrzymałości statycznej i wytrzymałości na zmęczenie dla punktu weryfikacji W.

Weryfikacja jest wykonywana zgodnie z lokalną koncepcją jak opisano w wytycznych 183, FKN Matematyczna weryfikacja wytrzymałości elementów maszyn. Istota lokalnej koncepcji polega na określeniu trwałości na podstawie sprężystych / plastycznych lokalnych naprężeń w punkcie krytycznym elementu, w porównaniu z linią wydłużenie WöHLER ustaloną na próbce bez karbu poddanej naprężeniom jednoosiowym. W ramach wytycznych FKM lokalna koncepcja jest realizowana w oparciu o wariant naprężenia. Zatem warunkiem zastosowania jest sprężysty status materiału. Oznacza to, że nie ma rzeczywistej koncepcji lokalnej, takiej jak koncepcja sprężysto- plastyczneg karbu (koncepcja lokalna), lecz raczej koncepcja bliska koncepcji nominalnego naprężenia, w której tylko liczba form znajduje się po drugiej stronie równania. Jest to przydatne narzędzie dla weryfikacji statycznej i wytrzymałości na zmęczenie w zakresie dużej liczby cykli (N> 104).

Dane wejściowe: Są określone naprężenia w jednym ocenianym punkcie W i jednym punkcie wsparcia B. Albo jest określone naprężenia w punkcie oceny a efekt wsparcia jest oszacowany matematycznie. Ponadto wymagane są parametry niezbędne do obliczenia wartości korekty konstrukcji, takie jak chropowatość powierzchni, wielkości komponentów itp. Dodatkowe są również podane dane naprężeń, takie jak liczba cykli, częstotliwości, temperatura, itp.

Dane wyjściowe: Obliczane są stopnie wykorzystania dla przypadków statycznych i przypadku zmęczenia. Zostanie wykonany kompletny pisemne udokumentowanie.

OK