ZARZĄDZANIE OBLICZENIAMI               

Głównym zadaniem wykonywanym przez KISSsys jest zarządzanie danymi obliczeniowymi. W KISSsys są zdefiniowane parametry dla określonego systemu danych (prędkość, moc, temperatura, itp,). Do obliczeń poszczególnych elementów maszyn KISSsys wyprowadza z danych systemowy określone dane naprężeń i warunki brzegowe. Kinematyka i przepływ mocy systemu są zarządzane przez KISSsysi sprawdzane pod kątem spójności. Cały system może być przedstawiony w formie 3D.

OK