ZŁĄCZA KLEJONE, LUTOWANE I SPAWANE               

Obliczenia połączeń spajanych mają dwa określone przypadki obciążenia: Obciążenie siłą ścinającą i momentem. W bazie danych mogą być wybrane różne spoiwa, których zakres może być rozszerzony.

Są dostępne różne materiały dla przyłączeń lutowanych. Podobnie jak w przypadku połączenia adhezyjnego, dwa różne przypadki obciążenia występują również tutaj: Obciążenie siłą ścinającą i momentem.

Połączenia spawane mogą być obliczane dla różnych typów spoin określonych w oparciu o DIN 18800.